Darteldome - Kind

Privacy statement

Als je een Darteldome abonnement hebt, een Darteldome abonnement wil afsluiten, een kinderfeestje wilt boeken of uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet a) welke gegevens wij van jou verwerken, b) waarom wij dat doen en c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.
Daarnaast wordt uitgelegd d) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Darteldome.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Darteldome verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wbp is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) klanten
Bij het aangaan van een Darteldome abonnement of het plannen van een kinderfeestje verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, je e-mailadres en als nodig je bankrekeningnummer.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van iedere bezoeker van onze website, worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op de contactpagina zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens van personen die zij zelf invullen op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van reacties van personen op social media uitingen worden door Darteldome verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.
Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.


Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.
Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. Darteldome heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.


b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan Darteldome haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen abonnementspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een Darteldome locatie voor jou niet mogelijk zal zijn. We kunnen dan geen kinderfeestje of arrangement voor je boeken en bevestigen. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar.

Darteldome werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Wbp. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting
Darteldome kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Darteldome kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je abonnement) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan Darteldome gelieerde ondernemingen.
Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses
Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.


c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging
Darteldome zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar klanten. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van Darteldome in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een abonnement van Darteldome hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je abonnement.

Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.


d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Inzage
Iedere klant heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in de gewenste locatie opvragen, welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd.

Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief naar Darteldome Kerkrade, Roda JC Ring 2G 6466 NH, of Darteldome Sittard, Dr. Nolenslaan 128 6136 GV, te sturen, onder vermelding van “inzage verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Darteldome is gerechtigd om je hiervoor € 4,50 administratiekosten in rekening te brengen.

Correctie
Iedere klant heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je bij de gewenste Darteldome locatie laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een brief sturen naar bovenstaande aangegeven adres onder vermelding van “correctie verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken een schriftelijke reactie geven.

Verzet
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.

Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat Darteldome jouw persoonsgegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, stuur dan een brief naar bovenstaande aangegeven adres onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie de brief van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen binnen 4 weken na je bezwaar schriftelijk reageren.
Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt.

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd.

Overigens kun je commerciële benadering via e-mail veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail bericht staan vermeld!

Geen cookies
Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van Darteldome, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van http://www.youronlinechoices.eu/nl/. Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/.